Việc tổ chức, doanh nghiệp cho nhân viên làm việc từ xa là điều cần thiết trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Tuy nhiên, rất cần nhận thức rõ các nguy cơ bảo mật để khuyến cáo nhân viên, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *