Theo thông tin từ Chính phủ, từ ngày 20/8 – 31/8, 250 triệu USD trái phiếu Chính phủ sẽ được phát hành đợt II theo phương thức đấu thầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

20 triệu trái phiếu phát hành đợt II được phát hành, niêm yết, giao dịch và thanh toán bằng USD với loại trái phiếu có kỳ hạn một năm là 100 triệu USD, kỳ hạn 2 năm là 100 triệu USD và 3 năm là 50 triệu USD dưới hình thức ghi sổ

Theo quy định, trái phiếu sẽ được bán bằng mệnh giá 100 USD/trái phiếu, thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, phương thức đấu thầu là kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

Thành viên đấu thầu sẽ bỏ phiếu trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Các tổ chức, cá nhân khác bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu.

Theo Chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *