Tại Văn phòng Chính phủ, sáng nay Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 đã họp bàn nội dung đáng chú ý nhất là xem xét việc đã có thể cho học sinh các cấp trở lại trường học được hay chưa, dựa trên cơ sở phân tích tình hình thực tế, cũng như tham khảo các cách làm của các quốc gia khác.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *