Theo thống kê của Bộ Công Thương, chỉ trong tháng đầu thực hiện EVFTA đã có trên 7.200 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa với kim ngạch 277 triệu USD hàng hóa xuất khẩu sang EU. Các đơn hàng thủy sản sang EU trong tháng 8 cũng tăng 10% về kim ngạch so với tháng 7/2020. Đặc biệt, 126 tấn gạo thơm đầu tiên đã được xuất khẩu sang EU với thuế suất 0% vào ngày 22/9 vừa qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *