Các hệ thống khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe từ xa Telemedicine, Telehealth, phòng khám trực tuyến, nhà thuốc trực tuyến… góp phần giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đem lại nhiều sự tiện lợi cho người dân, nhất là trong thời điểm Covid-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *