Từ hôm nay(6/8), các bệnh viện để xảy ra tình trạng lây nhiễm trong bệnh viện như Bệnh viện Đà Nẵng thì người đứng đầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đây là đề xuất của các chuyên gia tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 sáng nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *