Sáng 13/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm thiểu rủi ro thiên tai với chủ đề “Quản trị rủi ro là quan trọng nhất”. Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khởi xướng và lựa chọn ngày 13/10 hàng năm để thúc đẩy văn hóa toàn cầu nhận thức về giảm thiểu rủi ro thiên tai. ASEAN cũng lấy ngày này là Ngày Quản lý thiên tai ASEAN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *