Ngày 27/5, kỳ họp thứ 9, QH khóa 14 họp trực tuyến bước sang ngày làm việc thứ 7. QH dành cả ngày làm việc để nghe báo cáo giám sát của QH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và thảo luận về báo cáo trên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *