Chăn nuôi có vai trò quan trọng trong chính sách đảm bảo an ninh lương thực. Thời giqn qua, ngành chăn nuôi về cơ bản đã đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng cho thị trường trong nước và đang gia tăng giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn đang tồn tại không ít bất cập và cần phải đặt ra các nhiệm vụ dài hạn có tính bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *