Phòng, chống tội phạm ma túy ở biên giới là trận chiến nhiều nguy hiểm. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi nghiệp vụ, trong thời gian qua, các chiến sĩ thuộc lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, qua đó, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu lượng ma túy vận chuyển từ nước ngoài vào nội địa tiêu thụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *