Sáng ngày 21/7, sau khi thông qua các nghị quyết, bầu các chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu đã Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *