Từ đầu năm 2020 đến nay, Ngân hàng nhà nước đã 3 lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành. Lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại cũng giảm theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *