Kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành công tác nhân sự, bầu 2 phó thủ tướng Chính phủ và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới, cơ bản kiện toàn bộ máy Chính phủ mới. Bên lề kỳ họp, các đại biểu quốc hội bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng vào bộ máy Chính phủ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *