Tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội; Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 – 19/9/2019).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *