Những ngày đầu mở đường Trường Sơn, việc vận chuyển hàng hết sức khó khăn gian khổ, chủ yếu gùi hàng trên vai. Trong số những người gùi hàng ngày ấy là ông Nguyễn Viết Sinh, AH LLVT ND với danh xưng Kiện tướng gùi hàng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *