Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐTBXH đã ban hành CV 1945 yêu cầu các DN hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, từng bước khôi phục và thúc đẩy hoạt động đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước nước ngoài theo hợp đồng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *