Năm qua, khối các cơ quan tư pháp khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Toàn  ngành Tư pháp tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ, đổi mới lề lối làm việc, đoàn kết sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *