Mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng trong quá trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với tình trạng mất cân bằng cần sớm khắc phục.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *