Sản xuất nông nghiệp là một trong những thế mạnh của các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thế nhưng việc kết nối sản xuất và thị trường tiêu thụ không ổn định, chưa phát huy được hiệu quả và lợi thế của vùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *