Trong 2 ngày 24-25/2, tại TP Đà Lạt, Bộ LĐ TBXH tổ chức Hội nghị đặc biệt các Quan chức cấp cấp cao phụ trách Cộng đồng VHXH ASEAN, gọi tắt là SOCA. Hội nghị nhằm đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch tổng thể và Hội nghị hẹp SOCA.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *