Sáng 18/11, trong khuôn khổ Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ, hội nghị trực tuyến những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN (ACCSM) lần thứ 20 đã diễn ra với điểm cầu chính tại Thái Lan – Chủ tịch ACCSM 20. Điểm cầu tại Việt Nam được đặt tại Bộ Nội vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *