Ngày 4/2, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm giới thiệu người ứng cử Đại biểu quốc hội khoá 15 NK 2021- 2026.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *