Sáng 03/02, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1-2021 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến toàn quốc. Tại điểm cầu Trung ương đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *