Chiều 23/11, tại Học viện chính trị khu vực 4, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới – lý luận và thực tiễn”. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *