Sắc phong trên giấy còn in dấu ấn của nhà vua.

Trao đổi với Đất Việt, ông Hồ Bách Khoa, Phó trưởng Phòng Quản lý Di sản, cho biết, trong số 12 đạo sắc trên thì có hai đạo sắc thời Lê (niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 44), 8 sắc thời Nguyễn (niên hiệu Đồng Khánh 1, Thành Thái 3, Duy Tân 1. Khải Định 3.

Nội dung của các sắc phong đều là để phong thần cho các vị Thành Hoàng của làng với các vị hiệu như: Linh hải Yên Xuyên, Linh ứng Kiên Nghĩa, Đông Xuyên hiển linh và thần Đông Hải.

Bức biển gỗ khắc chữ Hán được lưu tại đền Thiên Linh.

Ngoài ra, có hai đạo sắc phong niên hiệu Khải Định phong cho các vị nhân thần và một bức biển gỗ bằng chữ Hán (niên hiệu Bảo Đại năm 1944) với nội dung ghi công đức của làng trong việc tu bổ đền Thiên Linh.

Theo Đất Việt

Số đạo sắc phong trên hiện còn nguyên vẹn và được tiếp tục bảo quản tại đền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *