Tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 3 năm triển khai thực hiện Nghị định 67 về Chính sách phát triển thủy sản. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *