Tại Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tham dự Hội nghị còn có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo các Bộ, Ngành, các học giả và lãnh đạo 8 tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *