Phương án nào cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vốn là vấn đề gây nhiều tranh cãi thì nay đã chính thức được ngã ngũ. Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đao tạo thì kỳ thi vẫn diễn ra như dự kiến chỉ có khác biệt là sẽ chia làm 2 đợt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *