Từ 15 giờ 30 hôm nay, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết  định giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 36 đồng; Xăng RON 95 giảm 77 đồng/ lít. Các mặt hàng dầu cũng giảm 43-50 đồng một lít, riêng dầu madut tăng 789 đồng/ kg.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *