Từ 15 giờ chiều 11/9, Liên Bộ Tài chính – Công Thương quyết định giảm nhẹ giá xăng dầu. Theo đó xăng E5 RON 92 giảm 143 đồng/lít; xăng RON 95-III (95 gạch 3) giảm 130 đồng/lít; Dầu diesel giảm 443 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 532 đồng/lít; Dầu mazut giảm 240 đồng/kg.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *