13/10 là ngày doanh nhân Việt Nam, nhiều doanh nghiệp lớn được nhắc tên, vinh danh, nhưng có còn những doanh nghiệp xã hội đang lặng lẽ, âm thầm đóng góp cho động đồng. Dù chưa được biết đến nhiều, nhưng họ đang giúp thay đổi cuộc sống cho hàng vạn người yếu thế, với sự bền bỉ đáng khâm phục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *