Trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội chiều 04/11, Đại diện đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, ông Lưu Thành Công, đã phát biểu đóng góp 3 vấn đề về giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân khi thực hiện các hoạt động tương tác trên không gian mạng; việc thực hiện quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, xóa quy hoạch đối với chính quyền các cấp và mối quan hệ hài hòa lợi ích giữa người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *