Ngày 7/5, kỷ niệm 67 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Trên con đường kéo pháo trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, ghi nhận tấm gương hy sinh anh dũng của liệt sĩ Tô Vĩnh Diện, người lấy thân mình cứu pháo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *