Nếp là lương thực không thuộc danh mục dự trữ quốc gia. Bộ Công Thương vừa đề nghị Chính phủ xem xét, cho phép tiếp tục xuất khẩu nếp (gồm gạo nếp, thóc nếp, tấm nếp) theo nhu cầu và không tính vào lượng hạn ngạch 400 ngàn tấn gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4 và thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *