Với nguồn lợi nhuận mang lại rất lớn, hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội buôn lậu vàng, ma túy, thuốc lá…ở vùng biên giới Tây Nam diễn biến rất phức tạp. Để ngăn chặn loại tội phạm này, Công an tỉnh An Giang đã triển khai các biện pháp vừa ngặn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, vừa phòng ngừa sự lây lan của dịch Covid-19 từ biên giới, vừa kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *