Trong kỷ nguyên 4.0, chuyển đổi số là điều tất yếu mà mọi quốc gia trên thế giới đều hướng tới. Trong đó, điều kiện cơ bản, yếu tố sống còn để thực hiện thành công chuyển đổi số Quốc gia chính là làm chủ các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ an toàn an ninh mạng. Đây cũng là chủ đề của Ngày An toàn thông tin 2020,  sự kiện thường niên lần thứ 13, do Bộ thông tin và truyền thông  phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin tổ chức sáng nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *