Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP Đà Nẵng đã cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ học và tạm dừng nhiều hoạt động không thiết yếu từ 0 giờ hôm nay 4/5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *