TT CP vừa có Công điện 570 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi các các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Bộ trưởng, Bí thư, CT UBND, CT MTTQ  VN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *