Để góp phần ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, giúp công tác khoanh vùng, cách ly hiệu quả, Tòa án Nhân dân Tối cao vừa ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật và xét xử đối với một số hành vi vi phạm pháp luật có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng chống dịch bệnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *