Sáng nay(11/6), tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về: bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *