Bộ Y tế kêu gọi mọi người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Từ đó, chia sẻ những trải nghiệm của mình để thay đổi nhận thức và thói quen có lợi cho sức khỏe, xây dựng cuộc sống bình thường trong trạng thái mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *