Dịch bệnh COVID -19 vẫn đang diễn biến mới rất phức tạp, có sự lây nhiễm từ cộng đồng vào cơ sở khám chữa bệnh và ngược lại. Bộ Y tế khuyến cáo người dân trừ trường hợp cấp cứu, còn lại tái khám và khám bệnh thông thường nên sử dụng các dịch vụ hệ thống y tế cơ sở.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *