Đại diện Cục Y tế – Bộ Công an đã báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả nước, đặc biệt là phương án xử lý tại Công an các địa phương, nhất là tâm dịch tại Đà Nẵng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *