Hiện nay, các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số đã được các địa phương triển khai và thực hiện có hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển KTXH, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Một trong những công tác thực hiện đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” tiêu biểu và hiệu quả là biểu dương, khen thưởng các cặp vợ chồng sinh con  một bề là gái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *