Tại Quảng Ninh, địa phương này cũng đã và đang có cách làm hay khi đưa cuộc sống của làng chài trở thành sản phẩm du lịch đầu tiên trên vùng biển Việt Nam, góp phần giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế của những người đang từng ngày bám đảo, bám biển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *