Sau 3 ngày tổ chức, ngày 29-11 Ngày hội Gia đình tiêu biểu miền Tây Nam bộ lần thứ II – năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức đã bế mạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *