Với chủ đề “ Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước”, Diễn đàn đã đón nhận nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu tham dự, các đề xuất về chủ trương, chính sách cụ thể đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *