Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc, UNICEF Việt Nam, tổ chức Hội thảo “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” giai đoạn 2020-2025 nhằm tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, cơ quan chức năng, tổ chức chính trị và tổ chức quốc tế hoạt động vì trẻ em trên lãnh thổ VN.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *