Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 4 năm 2019 với các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *