Sáng nay, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2019 và triển khai phương hướng công tác tuyển quân năm 2020. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *